castione_002


Euromix II 2.0/150 verticale

– Capacità miscelatore 2 mc
– Resa 120 mc/ora
– Sili leganti n°6 (totale ton 290)
– Sili aggregati n°10 (totale mc 580)
– Gestione comandi con sistema informatico
castione_001


Euromat 609 verticale

– Capacità miscelatore 1.5 mc
– Resa 90 mc/ora
– Sili leganti n°3 (totale ton 120)
– Sili aggregati n°10 (totale mc 150)
– Gestione comandi con sistema informatico